Kdo jsme?

Adresář 36zubar.cz sloučuje advokáty pracující v České Republice. Odpovědný za tuto stránku je Aurian de Maupeou, kterého můžete kontaktovat na [email protected]) . Společnost OVH, která udržuje tyto stránky, sídlí na 140 quai du Sartel 59 100 Roubaix. Tyto stránky jsou editovány společností Sélectra SARL, která je zapsána v Obchodním registru v Paříži pod číslem 499807147 a sídlí v Paříži na 66 rue Sébastien Mercier, 75 015.