Zákonní poznámky

36zubar.cz je informativním portálem o advokátech, kteří působí na území České Republiky. Tato stránka vám nabízí množstvo informací o zubařech a je jim otevřená. Každný profesionál se na ní může zapsat a mít právo k přístupu a změnám, které se dotýkají jejich záznamů. V případě, že si to nepřejete, můžete nám hned napsat na adresu: [email protected] nebo přímo smazat vaši kolonku. Máte právo ke přístupu a opravám informací o vás. Můžete to zkusit na téhle stránce přez tlačítko „Změnit informace“, nebo e-mailem na adrese [email protected]. Zápis na tuto stránku je bezplatný.